Over Cerebraleparese.be

Over WELOVECOLLETTE vzw

Een project - website in opbouw.
Door de Papa van Collette (3), een kind met Cerebrale Parese.

Er worden zoveel mooie initiatieven genomen door onze vrienden en collega's om ons dochtertje Collette (3) haar revalidatie mee te ondersteunen en gespecialiseerde revalidatie (TRAINM - robotica - ABM) in de toekomst te blijven garanderen... Wij willen ons steentje op een bijdragen aan alle ouders van kinderen met Cerebrale Parese en mensen die zelf gediagnosticeerd werden met Cerebrale Parese. Dit doen wij door het opbouwen van een informatieplatform over Cerebrale Parese. Wij voelden ons bij de diagnose aan ons lot overgelaten, onvoldoende ondersteund en geïnformeerd. Wij willen met de website Cerebraleparese.be een zo ruim mogelijke bron van informatie creëren voor zij die dit nodig hebben. Voorlopig zal u ondervinden dat de info redelijk beperkt is. Wij zijn volop bezig met de website verder op te bouwen.Waar zijn alle kinderen met een handicap?


Cerebrale Parese (ook CP genoemd) is het meest voorkomende lichamelijke handicap bij kinderen. In België alleen al wordt tot 1 tot 3 op de 1000 kinderen gediagnosticeerd met Cerebrale Parese. Het globale cijfer ligt nog een stuk hoger, met 1 op de 250 kinderen. Bij ons dochtertje Collette (3 jaar) werd Cerebrale Parese vastgesteld 9 maanden na de geboorte. Door het verhaal, de revalidatie en evolutie van Collette te delen, willen wij hoop en moed geven aan ouders van kinderen met Cerebrale Parese én aan mensen die zelf gediagnosticeerd werden met Cerebrale Parese. Wij willen de wereld tonen dat een handicap niet altijd geassocieerd hoeft te worden met 'een last' of beperking. Een handicap kan zelfs iets moois en bijzonder zijn. Iets dat u anders maakt dan anderen in een mooi opzicht. Kinderen/mensen met een handicap mogen gerust fier zijn op zichzelf en hun leven delen met de rest van de wereld!Cerebrale Parese


Wij trachten op onze website een verzameling van alle informatie omtrent Cerebrale Parese te maken. Deze informatie vullen wij aan met onze persoonlijke ervaringen en bevindingen. Gezien mensen met Cerebrale Parese of ouders van kinderen met Cerebrale Parese deskundigen zijn op vlak van de aandoening, kunnen we veel leren uit elkaars verhalen en bevindingen. In België staat Cerebrale Parese te weinig 'in the spotlights' terwijl er wel veel terechte aandacht wordt besteed aan andere aandoeningen en ziekten. Wij hopen met Cerebraleparese.be een meerwaarde te zijn voor zij die geen weg vinden in de zoektocht naar geschikte revalidatie, therapie, financiële tegemoetkomingen e.d. Wij hopen Cerebrale Parese net dat ietsje meer 'in the spotlights' te zetten.Collette


Collette liep een groot hersenletsel op bij de geboorte. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook Cerebrale Parese of kort CP genoemd). Dit houdt in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds kort heeft zich een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Zij deed onlangs een zware aanval waarbij de MUG 40 minuten bezig was om haar er doorheen te helpen.

Via ons dochtertje Collette trachten wij duidelijk te maken dat een handicap geen 'last' hoeft te zijn. Een handicap kan iets moois en bijzonder zijn, iets dat we allemaal moeten koesteren. Mensen met een handicap verdienen meer aandacht. Te vaak worden zij aan hun lot overgelaten. Dit begint bij kleine verwezenlijkingen, zoals helpen bij het oversteken of helpen om andere kleine obstakels van mensen met een handicap doorheen de dag te overwinnen. Hiervoor hoeft u geen zorgkundige te zijn! Bekijk een mindervalide niet als gehandicapt maar als iemand bijzonder en uniek. Net zoals wij ons dochtertje Collette als een pareltje bezien. Collette verrast ons iedere dag opnieuw. Wij zijn enorm fier op haar. Graag uiten wij onze fierheid op deze manier aan de buitenwereld.WELOVECOLLETTE vzw


In september 2019 richtten wij de WELOVECOLLETTE vzw op, afgekort Collette vzw. Hiermee willen wij de revalidatie van Collette verder bekostigen. Los van de revalidatie van Collette, willen wij de website verder uitbreiden en een infobrochure over Cerebrale Parese creëren. Als ultieme droom/doel hopen wij dat wij ook andere kinderen/mensen in een gelijkaardige situatie kunnen helpen met de opbrengsten van de VZW. U kan giften storten op het rekeningnummer BE47 7360 6320 6880 ten gunste van WELOVECOLLETTE vzw.

■ Doelstelling 1 : bekostigen van revalidatie, therapie en materieel voor Collette
■ Doelstelling 2 : ontwikkeling informatieplatform website - brochure ed.
■ Doelstelling 3 : andere kinderen - mensen met Cerebrale Parese helpen - opkomen voor hun rechten

Financiële transparantie


Onze inkomsten komen louter uit giften van bedrijven, particulieren, scholen en initiatieven die enthousiastelingen voor ons organiseren. Ieder boekjaar zullen wij onze balansen publiceren op onze website. Op deze manier krijgt u een beeld van wat wij met de opbrengsten doen voor Collette en haar lotgenootjes.

Wij zijn opgestart in september 2019.
Bijgevolg zijn er nog geen balansen beschikbaar.Samen het project - de website verbeteren


Heeft u opmerkingen of wilt u graag iets toevoegen / veranderen aan onze website? Kent u of bent u zelf een bron van inspiratie voor anderen en wilt u dit graag delen? Of heeft u andere vragen, suggesties en/of voorstellen? Neem dan gerust contact met ons op via info@welovecollette.be. Wij trachten zo snel mogelijk te antwoorden.


Downloads


Hieronder kan u nuttige documenten inzake de WELOVECOLLETTE vzw terugvinden. U kan het gewenste document downloaden door op het icoon te klikken. Bij vragen kan u ons steeds contacteren via info@welovecollette.be.


Onze statuten

Folder buitenzijde

Folder binnenzijde