Werken met Cerebrale Parese

Niets is onmogelijk! Waar een wil is, is een weg.

Vele CP-patiënten verliezen na een zelfstandig mobiele fase de mogelijkheid om zich alleen te verplaatsen. Vaak valt de oorzaak te zoeken in toenemende vermoeidheid en gewrichtspijnen. Dit verlies aan mobiliteit is niet alleen een psychologische maar ook een fysieke uitdaging. Het niet (voldoende) zelfstandig kunnen bewegen vormt een enorme barrière te werken. Werkgevers staan vaak huiverachtig tegen werknemers met CP en ook voor de patiënt zelf brengen de neurologische, motorische en evenwichtsproblematieken extra uitdagingen mee. CP-patiënten zijn sneller moe en kunnen niet alle taken aan. Afhankelijk van de graad van CP en het soort werk dat de persoon uitvoert, moet de werkplaats worden aangepast om het werk haalbaar te houden.

Nochtans zijn het vaak niet de fysieke beperkingen die CP-patiënten tegenhoudt om te werken maar wel hun mentale ingesteldheid, en die van hun werkgever. Stigma’s en stereotyperingen zorgen er voor dat het niet eenvoudig is een job te vinden. Eens een CP-patiënt de job heeft, zal hij echter vaak extra zijn of haar best doen om te bewijzen dat ze het wel kunnen. Soms zelf ten koste van hun lange termijn gezondheid.Werken met een handicap


Zodra de VDAB uw handicap erkent als een arbeidshandicap, kunt u op het werk terugvallen op bijstand of tegemoetkomingen om werken met een handicap makkelijker te maken.

Soms kunt u met uw handicap niet terecht op de gewone arbeidsmarkt. In dat geval kunt u misschien wel terecht in een beschutte werkplaats. Of misschien kunt u onder begeleiding van een dagcentrum ook werken in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf.Werken met een arbeidsbeperking


Een arbeidsbeperking is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor u het moeilijk hebt om werk te vinden of om uw job uit te voeren. Voorbeelden zijn autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, een spierziekte, chronische depressie, ... De VDAB beslist of uw aandoening erkend wordt.

Als uw arbeidshandicap erkend is, kunt u bij de VDAB het recht op tegemoetkomingen aanvragen. U kunt bijvoorbeeld de hulp van een doventolk inroepen, maar u kunt ook een tussenkomst krijgen voor de aanschaf van arbeidsgereedschap, of een tegemoetkoming voor uw verplaatsingskosten.

Iemand met een erkende arbeidshandicap in dienst nemen heeft ook voordelen voor een werkgever. Werkgevers die een persoon met een handicap in dienst hebben, komen in aanmerking voor een ondersteuningspremie.Werken in een aangepaste omgeving


Soms kunt u door uw handicap niet terecht in het gewone arbeidscircuit. Afhankelijk van de mate van handicap, bestaan er verschillende vormen van aangepaste werkomgevingen.

De beschutte werkplaats is een eerste mogelijkheid. Een beschutte werkplaats biedt werk dat aangepast is aan uw capaciteiten. Om toegang te krijgen tot zo'n werkplaats moet u uw handicap laten erkennen als arbeidshandicap.

Wie niet geschikt is voor een betaalde job kan nog via een dagcentrum begeleid werken. Onder begeleiding van een dagcentrum kunt u dan deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract in een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf aan de slag. Om begeleid te kunnen werken moet u een positieve beslissing hebben gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Begeleid werken is een van de vele vormen van begeleiding en opvang die het VAPH aanbieden.Waarop moet je letten?


Je krijgt een integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming en je wil gaan werken of je inzetten als vrijwilliger. Wat gebeurt er dan met je tegemoetkoming?

Veranderingen in je werksituatie kunnen gevolgen hebben voor je tegemoetkoming, of de sociale en fiscale maatregelen waarvan je gebruik kunt maken. De aard van je inkomen kan veranderen en het kan stijgen of dalen. Het is belangrijk dat je dit tijdig meldt.Werknemer of zelfstandige?


Begin je te werken als werknemer, dan moet je dit niet melden. De DG Personen met een handicap wordt immers automatisch op de hoogte gebracht.

Als je een activiteit start als zelfstandige, moet je dit binnen drie maanden melden. Dit kan rechtstreeks bij de DG Personen met een handicap, of via je gemeente.Werknemer of zelfstandige?


Verandert je jaarlijks arbeidsinkomen, dan zal je tegemoetkoming in sommige gevallen opnieuw berekend worden. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn.

Stijgt je jaarlijks inkomen of dat van je huishouden, dan moet je dit melden binnen de 3 maanden. Is je inkomen of dat van je huishouden verminderd, dan kan je een nieuwe aanvraag doen, maar dat moet je eerst overleggen met je maatschappelijk assistent.

Ook als vrijwilliger kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming.