Referentiecentra

Gespecialiseerde centra voor de behandeling en ondersteuning van Cerebrale Parese.

Kinderen en volwassenen die lijden aan hersenverlamming kunnen terecht in gespecialiseerde referentiecentra voor hersenverlamming. Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken u als patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Wie kan terecht in een CP-referentiecentrum?
■ U lijdt aan hersenverlamming als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die veroorzaakt worden door een hersenaandoening. Deze aandoening is aangeboren of in de eerste 2 jaar na de geboorte opgetreden, welke de onderliggende ziekte of uitlokkende stoornis ook is.
■ Ook als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die vermoedelijk veroorzaakt zijn door hersenverlamming, kan u terecht in zo’n centrum.

Wat biedt een CP-referentiecentrum aan?
■ Het centrum stelt indien nodig een diagnose. Vervolgens maakt het een behandelings –en revalidatieplan. Het centrum zal u dus geen dagelijkse behandeling geven. Het heeft eerder een adviserende en zorgcoördinerende rol naar de personen die u dagelijks behandelen (onder andere huisarts, arts-specialist, kinesitherapeut, school, instelling). Het centrum betrekt dan ook uw gezin, de omgeving en de personen die u dagelijks behandelen en revalideren bij zijn onderzoeken en behandelingsplannen.
■ Het centrum zal u regelmatig onderzoeken om te bekijken welke uw problemen zijn en het zal indien nodig uw behandelings- en revalidatieplan aanpassen.
■ Het centrum kan ook zelf bepaalde medische behandelingen uitvoeren.
■ Indien nodig zal het centrum de bewegingen die u maakt tijdens het stappen ook onderzoeken in een ganglabo.
■ Het centrum kan eveneens punctueel advies geven over hulpmiddelen :
■ welk het best aangepaste communicatiehulpmiddel is;
■ welk de best aangepaste rolstoel is;
■ of er hulpmiddel(en) en aanpassing(en) nodig zijn, die u zelf kan gebruiken bij dagdagelijkse handelingen;
■ of er een ander punctueel probleem bestaat dat verband houdt met uw hersenverlamming waarvoor deskundig advies nodig is.
■ In het centrum kan u in contact komen met een neuroloog, pediater, orthopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog etc. die uw problemen onderzoeken en u de nodige begeleiding bieden.

Wat moet u doen voordat een referentiecentrum u kan behandelen?
■ U kunt rechtstreeks contact opnemen met een van de referentiecentra.
■ Uw huisarts kan u ook naar een van deze centra verwijzen.

Wat moet u zelf betalen?
■ Voor de opmaak van het behandelingsplan, de aanpassing hiervan en het eventuele punctueel advies betaalt u alleen het remgeld. De rest van de kostprijs hiervan wordt rechtstreeks tussen het gespecialiseerd centrum en uw ziekenfonds verrekend (derdebetalersregeling).
■ Voor de consultaties bij de artsen en kinesitherapeuten betaalt u een afzonderlijk remgeld.
■ Voor de tussenkomsten van de andere teamleden van het centrum (ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist, verpleegkundige, psycholoog, orthopedagoog en psychologisch assistent) kan het centrum u geen afzonderlijke kosten aanrekenen.
■ Ook voor een onderzoek in het ganglabo betaalt u remgeld.
■ Als u jonger bent dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

Referentiecentra


Antwerpen

Cerebral Palsy Referentiecentrum Antwerpen (CePRA)
UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 EDEGEM
Telefoon 03 821 30 00

Klik hier voor de brochure (CePRA UZA).

Specialisten

Prof. Berten Ceulemans
Neuroloog - DiensthoofdDr. Sandra Kenis
Kindergeneeskundige - NeuroloogDr. An Jockheere
KindergeneeskundigeDr. Diane Beysen
Kindergeneeskundige - NeuroloogDr. An-Sofie Schoonjans
KinderneuroloogDr. Aalt Van Roest
KinderneuroloogDr. Ingrid Van Ingelghem
Cunsulent kinderneurologieMevr. Miek Claes
LogopedistMevr. Anouk Van de Vel
Coördinator kinderen - EEGMevr. Karin Baeten
Sociaal verpleegkundige NMRCMevr. Nele Grypdonck
Sociaal verpleegkundige CePRAMevr. Jade De Clercq
DiëtisteMevr. Astrid De Smedt
DiëtisteMevr. Inge Laurent
KinesitherapeutMevr. Sigrid Muller
KinesitherapeutMevr. Nele Op De Beeck
KinesitherapeutOost-Vlaanderen

U.Z. Gent CP-Referentiecentrum West 2
De Pintelaan 185
9000 GENT
Telefoon 09 240 47 62

Specialisten

Dr. F. Plasschaert
Orthopedisch chirurg - Coördinerend artsDr. R. Dedeurwaerder
ArtsProf. R. Van Coster
KinderneuroloogDr. Heleen Verhelst
KinderneuroloogDr. Patrick Verloo
KinderneuroloogDr. Ann Oostra
KinderneuroloogDr. Fran Faes
KinderneuroloogProf. Kristien Oostra
RevalidatieMevr. Nathalie Vermeire
KinesitherapeutMevr. Annelies Persyn
KinesitherapeutMevr. Ellen Dedobbelaere
PodologeMevr. Katrien Cornelis
LogopedistMevr. Marleen Van Driessche
DiëtisteMevr. Annick Somerlinck
Orthopedagoge & Paramedisch coordinatorMevr. Elsje Vandewalle
Sociaal verpleegkundigeMevr. Evelyn Vander Haeghen
ErgotherapeutMevr. Eveline Heyvaert
ErgotherapeutVlaams-Brabant

U.Z. Leuven CP-referentiecentrum
Herestraat 49
3000 LEUVEN
Telefoon 016 33 83 41

Klik hier voor de brochure (UZ Leuven).

Specialisten

Prof. Molenaers Guy
Orthopedisch chirurgProf. Van Campenhout Anja
Orthopedisch chirurgProf. Ortibus Els
Kinderneuroloog - revalidatieartsDr. Ballon Katleen
KinderartsDr. Pauwels Petra
RevalidatieartsProf. Nuttin Bart
NeurochirurgProf. Theys Tom
NeurochirurgDr. Van Nuffel Maarten
Orthopedisch chirurgBrussel - Bruxelles

Université Catholique de Louvain
Centre de référence en infirmité motrice d'origine cérébrale de l'UCL
Avenue Hippocrate 10
1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)
Telefoon 02 764 16 53

Brussel - Bruxelles

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Avenue J.J. Crocq 15
1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Telefoon 02 477 28 60