Niveaus van Cerebrale Parese

Er is een classificiatiesysteem voor de grof motorische functionele mogelijkheden van het kind om het zich te verplaatsen. Dit heet het Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem (GMFCS). De GMFCS heeft 5 klassen, van I (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan).

Ouders kunnen zelf met behulp van een vragenlijst de GMFCS van hun kind classificeren.
Lees meer over gedrag en emotie bij kinderen met Cerebrale Parese.  Bekijk de vragenlijst.