Levensfasen bij Cerebrale Parese

Hier worden de verschillende levensfasen van iemand met Cerebrale Parese beschreven.

Tijdschema


Onderstaand tijdschema - door UZ Leuven - geeft een aanzet om over de toekomst na te denken. Het schema biedt een houvast om een kind te helpen opgroeien tot meer onafhankelijkheid en om zijn capaciteiten ten volle te benutten en zijn mogelijkheden te ontplooien.

Tijdens het opgroeien ondergaan kinderen vele veranderingen. In dat ontwikkelingsproces zijn er schakelmomenten: de peuter-kleutertijd, de overgang naar de lagere school, de puberteit, … Elke fase betekent een nieuwe uitdaging en vraagt veel van je kind. Daarom kun je niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding van elke fase. Realistische verwachtingen en een positieve ingesteldheid zijn in deze voorbereiding onmisbaar.

Ouders van een kind dat speciale zorgen nodig heeft, vervallen soms in een overlevingsstrategie van dag tot dag: ‘Hoe kan ik plannen maken voor morgen als ik niet weet hoe ik vandaag doorkom?’ Met dit tijdschema willen we een aanzet geven om over de toekomst na te denken. Het schema biedt je een houvast om je kind te helpen opgroeien tot meer onafhankelijkheid, om zijn capaciteiten ten volle te benutten en zijn mogelijkheden te ontplooien.

Klik hier voor de brochure (UZ Leuven).Rubriek


Levensfasen

Subrubrieken


Baby -en Peuterperiode
Basisschoolperiode
Middelbare schoolperiode
Hoger onderwijs periode
Volwassen en Cerebrale Parese