Kinesitherapie bij Cerebrale Parese

Kinesitherapie is vooral gericht op de motorische ontwikkeling. Je kind wordt ondersteund in het aanleren van motorische vaardigheden. De nadruk ligt vooral op de grof motorische vaardigheden. Verder zijn de oefeningen gericht op het verminderen van onderliggende stoornissen, zoals het optimaliseren van spierspanning, het op lengte houden van de spieren en het verbeteren van kracht en coördinatie.

Bobath ABBV

De vzw ABBV (Association Belge Bobath - Belgische Bobath Vereniging) is een vereniging voor Belgische Bobath Therapeuten en Belgische Bobath Tutors.

Het ABBV van en voor Belgische therapeuten is erkend door de Internationale Bobath Vereniging in Londen en door het EBTA (European Bobath Tutors Association).

Het doel van het ABBV
Streven naar het verbeteren en het optimaliseren van de behandeling van kinderen met CP (Cerebral Palsy of Cerebrale Parese), en van andere patiënten met een neuro-motorische problematiek of ontwikkelingsstoornis . Principes van, behandeling en management gebeuren volgens het NDT-Bobath concept (NDT = Neuro Developmental Treatment). Het geven van een basisopleiding voor paramedici (kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten ) tot NDT-Bobath Therapeuten. Het organiseren van refrechers , workshops en advanced courses voor reeds gevormde therapeuten als ook vorming van artsen en opvoedkundig personeel