Behandeling en Therapie bij Cerebrale Parese

Er bestaat geen behandeling die de hersenbeschadiging ongedaan kan maken. De behandeling van CP is dan ook gericht op symptoombestrijding en verbetering van de mobiliteit. Door middel van fysiotherapie, logopedie en ergotherapie kunnen de functionele beperkingen zo goed mogelijk worden behandeld.


ABR

Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR) is een therapie die gericht is op het herstel van de bindweefsellagen ofwel de fascia. Deze lagen zorgen voor de verbinding tussen de spieren en de beenderen en indien zij onvoldoende ontwikkeld zijn, hebben zij een te hoge of te lage spiertonus tot gevolg. Bij kinderen met CP is de fascia onderontwikkeld waardoor de ademhaling niet correct verloopt en de spieren niet correct aangehecht zijn aan het skelet.

ABM

De Anat Baniel-methode (ABM) gebruikt beweging en bewustzijn als de belangrijkste hulpmiddelen om iemands functionele vaardigheden te ontwikkelen, te verbeteren of te herstellen. Het staat echter in schril contrast met conventionele fysiotherapeutische interventies en andere revalidatiebenaderingen die proberen om verandering rechtstreeks naar specifieke gewrichten of spiergroepen te brengen.

TRAINM

De missie van het Antwerpse neuro revalidatiecentrum TRAINM is om kinderen en volwassenen met neurologische aandoeningen te helpen in hun revalidatie, met meetbare resultaten. TRAINM maakt gebruik van robotica om te revalidatie te bevorderen. Zo bieden zij sessies aan waar de patiënt kan stappen aan de hand van een staprobot, de handfunctie oefenen aan de hand van een robot en trainen in een virtuele gym.Een revalidatiearts zal het hele behandelproces coördineren. Ook geven zij adviezen over het gebruik van aangepast schoeisel / spalken en onderwijs.

Door middel van medicatie kan de spasticiteit worden bestreden. Hierbij wordt meestal behandeld met baclofen / tizanidine. In veel gevallen wordt gestart met tabletten. Als deze tabletten na verloop van tijd niet meer werken of teveel bijwerkingen geven, dan kan worden overwogen om de baclofen intrathecaal (in het ruggenmergkanaal) toe te dienen, om zo de spasticiteit effectief te kunnen blijven behandelen. Het toedienen van de intrathecale baclofen gebeurt middels een inwendig pompsysteem, welke tijdens een operatie geïmplanteerd zal worden. Hierover meer informatie onder het kopje Behandelingen: ITB.Andere behandelingsmogelijkheden:


■ Botulinetoxine: de spasticiteit kan ook worden behandeld middels botulinetoxine injecties. Deze injectie zorgt voor een tijdelijke verlamming van de meestal spastische spieren. Het effect van deze behandeling is na enkele maanden echter verdwenen.
■ Operatie: het operatief doornemen van pezen van de spieren die ervoor zorgen dat de bovenbenen strak tegen elkaar aan gedrukt worden.Subrubrieken


Referentiecentra Neurologie
Operatie
Medicinaal
Hulpmiddelen
Kinesitherapie
Logopedie
Ergotherapie
Thuisbegeleiding
TRAINM
Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR)
Anat Baniel Method (ABM)
The Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI Method)
Low Level Laser Therapy (LLLT)
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)
PONS Device